PUNTS
la gasetta giuvna

Detagls davart l'ediziun nr. 9

favrer 1995
annada 1
Mascras
PUNTS nr. 9
Caporedacziun: Anita Simeon
Gaudench Dazzi
Catrina Salis
editorial

Ans deliberagn dallas mascras (Anita Simeon)

L’è puspe cò, igl taimp dallas naradiras, digls balls e dallas mascarads. Igl tschever è franc igl taimp dallas pi grondas libertads, dalla libertad digls nars. Eneda pudeir midar la fatscha, eneda – schi era angal per en curt taimp – sluitar ainten la pel d’en’otra creatura – chegl è bagn en desideri da mintga carstgang. Eneda pudeir far ensatge spectacular sainza tg’ins è gist igl tema da mintga meisa radonda, deir eneda igl meina ad ensatgi agl cal ins vess giò dadei lia liger las levitas, far digl nar sainza perder la sia identitad – tot chegl è pussebel cun la mascra.

Forsa è la mascra però er en utensil per mussar eneda la sia veira fatscha, per sa deliberar dalla mascra tg’ins metta se mintga de. Savens pretenda la societad da nous da metter se en’otra fatscha. Nous ans deportagn ple u manc adegna scu tgi la societad spetga chegl da nous, nous ans adattagn allas pi diversas situaziuns. Per exaimpel en servitour ainten en hotel dallas classas pi otas ò adegna dad esser da buna luna, però betg mengia legher, discret e correct schi el è confronto cun giasts. Igl caposervitour digl hotel X per exaimpel è gist antro an cuschigna cun ena postaziun. Cura tg’el vo anor cugl vegn dattigl en crash cun en oter servitour tgi port’aint vaschela tschoffa. Las scalgias sgolan, igl tablet dat giumez. "Sast betg dar adatg, te lappi, smaladia…!" anc oters pleds culan or dalla buca digl caposervitour. En per secundas pi tard derva el però la porta tigl salon – en surreir corva la fia fatscha, igl pass è elegant, igl dies adretgse. Nign tgi ancorscha ensatge dalla scena gist passada – la mascra è perfetga.

Da chels exaimpels dattigl ena massada, betg angal tar la gliout noua tg’igl mastier pretenda da chellas maseiras. Cantas gedas vignigl avant tg’ins dei u fò navot per l’amour dalla pasch? La mascra dalla ignoranza è fitg derasada. La mascra digl tschever è alloura gist ena maseira per sa deliberar da chella mascra d’ignoranza e da deir chegl tg’ins painsa. --- Ma vainsa ansomma basigns da chellas mascras? Savainsa betg er deir igls noss pansiers schi chels èn er betg igls madems scu chels digl noss partner da discussiun? Savainsa betg ans depurtar uscheia scu tgi nous ans santign gist chel mumaint? Forsa tgi dovra enpo curasch da far igl amprem pass – ma ans deliberagn dallas mascras!!

texts en questa ediziun

David Carigiet (Correga Tabs per ils tats)Anita Simeon (Dus originals)Anita Simeon (Sumbreivas)Anita Capaul (Glieud veglia, veglia glieud)Anita Capaul (project 2000 NI: ina vischnaunca activa)Werner Carigiet (Vegnir vegl – in horror?)Werner Carigiet (Dapli radio en la Bassa)Catrina Salis (3390 morts en avunda!)Peter Kreiliger ("Si tier nus marsch’ei nuot…")Daniel Monn (Far teater sco mied da prevenziun da drogas)Elvira Pünchera (Christine Brückner: "Früher oder später") (Profil cun Cla Mosca)Sara Hauschild (Ir culs skis sainza verer las muntognas)Patricia Arpagaus-Capeder (Fit per semper)Pia Plaz (El mamma, ella bab)

turnar a la survista