PUNTS
la gasetta giuvna

Detagls davart l'ediziun nr. 64

settember 1999
annada 6
Premi Marco Polo
PUNTS nr. 64
Caporedacziun: Conradin Klaiss
David Truttmann
Layout: Julia Staat
Theres Jörger
editorial

Premi Marco Polo (David Truttmann)

TGI vegn a gudagnar quest onn il premi da promoziun, il Premi Marco Polo? Quai è la dumonda che vegn sclerida als 9avels Dis da litteratura a Domat. Cun "voices, noises & joyces" vegn preschentà il text victur. PUNTS 64 preschenta ussa ils set texts ch’eran vegnids inoltrads per la concurrenza. Senza correcturas, senza censuras e senza gumma, precis uschia sco che els eran vegnids tramess a nus da la redacziun.

TGI che è stà en la giuria dal Premi Marco Polo? Rita Cathomas, Dumenic Andry e David Spinnler han examinà crititgà e magari era ldà già avant in mais ils texts. Senza enconuscher ils auturs han els commentà mintga ovretta d’ina pagina A4. E natiralmain ch’els s’han decis per in text victur. Mintga pertecipanta/partecipant survegn dentant da las PUNTS anc ina critica en scrit da ses text.

TGI finanziescha quest Premi Marco Polo? La dumonda finanziala avain nus da las PUNTS da far magari savens, perquai che nus avain fadia avunda da finanziar a nus sez! La Crossair e l’Uniun da scripturas e scripturs rumantschs (USR) sponsuriseschan il premi d’in viadi en valur da 1000 francs. Dal rest, la USR paja lentir numer 64 da las PUNTS, dimena questa gazetta che ti has uss en maun. Grazia fitg fitg!

TGI era quest Marco Polo il qual ha dà ses num a noss premi da promoziun? El era in "teeni" da quindesch onns che era viagià cun ses bab e ses barba da Venezia en China. E là era el restà per 24 onns. El na leva pli turnar – era uschia fascinà da quest pajais lontan ed ester. Turnà lura tuttina a Venezia, ha el rapportà a ses cumpatriots da ses viadi. Quels n’enconuschevan pli el e schevan ch’el saja in bajader. Curt avant sia mort (1324) ha el anc publitgà sias regurdanzas da viadi.

TGI sa, forsa che la victura ubain il victur dal Premi Porco Polo…ah Marco Polo prenda cun sai ils rapports dal Venezian, cura ch’ella/ch’el fa ses viadi. Ina lectura be tensiun da terras estras fuss quai garanti.

TGI haveva gudagnà l’onn passà il Premi Marco Polo? Elvira Pünchera – e cun il text da quest onn è ella schizun (puspè!) en la stretta tscherna per il Premi Term Bel dals "gronds".

Dal rest: La dumonda "TGI" è mintgatant pli impurtanta che la dumonda "tge"! Quai san forsa da confermar quellas e quels che van als Dis da litteratura dals 3-5 settember a Domat.

texts en questa ediziun

David Truttmann (Tgi, tgi, tgi, tgi, tgi, tgi, tgi, tgi, premi marco Polo)Nicole Solèr (Collisiun cun sonsequenzas)Roman Weishaupt (Flurs papaver)Peder Plaz (La Dumang)Eva Riedi (In’ uriala)Tinetta Rauch (La fotografia)Claudia Sialm (L’ auca Matilda)Tania Tomaschett (Amizezia denter ner ed alv)

turnar a la survista