PUNTS
la gasetta giuvna

Detagls davart l'ediziun nr. 58

mars 1999
annada 5
Power
PUNTS nr. 58
Caporedacziun: Adrian Pally
David Truttmann
Layout: Julia Staat
Theres Jörger
editorial

Giuvenils – exclus u exclusivs (Anita Simeon)

La studia "Giuventetgna 2000 plus" arriva a la conclusiun ch’ils giuvenils hajan nagin’iniziativa, sajan pessimists e smatgafadias – ditg curtamain: La giuventetna n’haja nagin power pli. PUNTS ha vulì saver sche quai è propi uschia u sche vegn qua tratg speramain conclusiuns faussas. Legè las proximas paginas – artitgels cun power.

In institut privat svizzer che fa retschertgas davart il martgà ha scuvert in nov trend: La generaziun "mega". Ils models sin la prait da reclama – l’ideal per blers umens e bleras dunnas – vegnan adina pli giuvens ed en la fiera vali da cuntanscher adina dapli il sectur giuvenil. Èn ils giuvens ussa ina gruppaziun exclusa u èn els quels che mussan nua ch’i va tras? "En la pli gronda part da la offerta culturala e sportiva na poins betg discurrer d’in’exclusiun da la giuventetgna. Cuntrari: las activitads en il temp liber ordvart casa èn talmain frequentadas da giuvenils ch’ins pudess prest discurrer d’in exclus dals pli vegls." Tar quel resultat vegn ina studia dal uffici federal per statistica, fatga il 1997. Tuttina han 52% dals giuvenils sut ventg onns l’impressiun, ch’els tutgan tar la gruppa da glieud che ha nagut da dir.

Che la giuventetgna na s’engascha betg en uniuns politicas e professiunalas, n’è nagut da nov. Guardins pero tut ils tips d’organisaziuns, èn 53% dals giuvens tranter 15 e 19 resp. 42% dals giuvenils tranter 20 e 29 onns activs en in uniun. La mesadad croda pero sin uniuns sportivas. Tuttina è il pli grond dumber da giuvenils integrà en la vita assoziativa che la media da la populaziun.

Ils fenomens ch’ins para da chatttar exclusivamain tar la giuventetgna, èn da constatar tar l’entiva societad – individualissem, indifferenza e munconza da power èn simtoms dal temp e betg da la giuventetgna. Tar la giuventetgna vegnan quels forsa pli fitg a la glisch, perquai che pli paucs aspects secundars, falsificativs èn d’impurtanza e perquai ch’els èn vidlunder d’emprender las reglas da la societad.

(Tut las infurmaziuns statisticas pon vegnir verifitgadas en la broschura da l’uffizi federal da statistica cun il titel: "Jugendliche –Trendsetter oder Ausgeschlossene?", Bern 1997)

texts en questa ediziun

Mirta Nicolay (Power, u che ch’ el imprometta)Anita Simeon (Tschertgà: 42 boys cun power)Uorschla Natalia Caprez (La "pitschna princessa" friburgaisa da la "mezza püppa" e dal "mc twist" – Ün’ intervesta culla snowboardista Anita Schwaller)Gion, Marc, Roni e Curdin (La vendetga – In roman da scolars dalla scola da Vella)Daniel Günther ("Nous ischan betg an clostra")Estgher Schena (Fonsi [Comic])David Truttmann ("Power" finanzial per las PUNTS)Seraina Caduff (UTOPIA – la historia [3. part])

turnar a la survista