PUNTS
la gasetta giuvna

Detagls davart l'ediziun nr. 198

december 2011
annada 18
La fin
PUNTS nr. 198
Redacziun: Sandro Buchli
Layout: Annatina Nay
editorial

La fin (Floriana Sonder)

Bel, tg’ia va catto en pêr minutas peda da pansar siva. Gl’è aton, ia va vacanzas. Sa betg cura tgi chel editorial vign a cumpareir. Va nign’idea cura tgi la proxima ediziun da puntS cumpara. tge capetta aint igl futur cun puntS? Igl aton è no, las figlias èn gio melnas ed oranschas, tge belezza. La fegn digl onn ans reiva manevla. La fegn digl mond. propi? ni pi tgunsch la fegn dallas punts? Igl onn passo tgi ò caschuno bleras belas e bleras trestas situaziuns. Mintg’onn ò da piglier ena fegn. schiglio pudessans mai passantar la fegn dad en onn. Forsa igl pi bel taimp da tot igls meis? En taimp da vurdar anavos, vurdar tge tg’ins ò cuntanschia. Vurdar tge tg’ins ò fatg super e tge tgi è ia dalla glatscha giu. Vurdar tge tg’ins ò mantganto e pers? Ia va betg anc pers las Punts, pero vigna a perder las Punts. Ia perd las Punts. Ed ia va nigna tema da perder ellas, pertge aveir tema dalla fegn e betg sa legrar sen l’antschatta d’ensatge nov? Ena larmigna? na, ensate tg’ia va pers sainza plascheir,ea, ma ena fegn tgi lascha vurdar me anavos sen blers bels muments, ed ena fegn tgi lascha a me avert giaveischs pigl futur.   Gl’è anviern, ed ia fet igl editorial. Las minas croda lom lomettas giuador. Ed ia sung cuntainta! In Bel nadal a tots! Merry Christmas Punts!
texts en questa ediziun

Floriana Sonder , Sandro Buchli (Mo pli paucs dis... las punts)da lecturas e lecturs da Punts (Resuns davart la fin da punts)Alina Müller (Fin...)Sandro Buchli (Curdar ord la retscha)Gion-Andri Cantieni (Finito punts!)Floriana Sonder (Bravo punts!)Braida Janett (Che es insomma üna fin?)Jasmin Epp (Memento mori)Gion Fry (Telefonin)Gianna Hugentobler (La fin)

Datotecas
  • 198.pdf (1.21 MiB)
turnar a la survista