PUNTS
la gasetta giuvna

Detagls davart l'ediziun nr. 18

november 1995
annada 2
Musica, rock'n'roll?
PUNTS nr. 18
Caporedacziun: Anita Simeon
Gaudench Dazzi
Catrina Salis
Layout: Gioni Fry
editorial

L’horreur qui s’apelle chaques (Catrina Salis)

Agl mund dad oziglgi sa munameing mintgegn far tge c’el less. Igl cunfegns en davantos fetg vasts. Mo tutegna – igl dat cunfegns! Tgi dat ad egn um sco Jaques Chirac igl dretg da destruir bunameing egn antier’insla, me par ca sieus pajais segi puspe egn digl ple fearms.

El less far quater tests cun bumbas atomaras. Quarter – ansasez betg egna zefra enorm granda. Suainter quels tests savess el simular igl rest sen computers. Mo jou ma dumond, partge sto el saver, tge efects ca quellas bombas savessan ver. ‘l agn send a schar ir daquellas? An tge mund vivainsa, schan nus duvragn armas ca pon destruir antiers continents par mussar ca nus eassan fearms. Ad igl e aschi sempel da far daquels tests an egna teara c’e lientsch advent da l’aitgna peal.

La Frantscha pitescha gea betg sut quels tests, lur vegetaziun stat sana. La Frantscha a ear nigna mar cun delfins cun udida morts digls plunts, c’igl dat sut l’aua da qeuls tests, a ca moran da la fom, parquegl c’els drova l’udida fetg sensibla da pastgear suainter igl system da echolot.

Chirac – tge sto que um ver egna motivaziun, c’el prenda gnanc risguard sen x-egn argumaint ancunter igls sieus tests digls quals c’igl dat melis: Me schon igl schurmetg da la natira porscha blears argumaints, la glieud, ca viva la a siir ear argumaints valevels ad alura igl mantegnamaint da la pasch. Que um less siir betga mantaner la pasch, sch’el sto far daquels tests cun bombas atomaras. Near par tge drov’el schiglioc quells tests. Sen Chirac e’gl da dar adaigt, a betga me sen el. Gest aschi malziirs en l’America, China a la Russia. Partge? E igl antier mund malzan?

texts en questa ediziun

David Carigiet ("Igl ei stau ina supercollavuraziun culs Cantins e cul CMS" – intervesta cun Vera Kaa)Martin Melcher (Tinnitus – ün cumpogn secant aint ill’uraglia)Guadench Dazzi (Da rave a rave u what the hell is techno?)Guadench Dazzi (Lenny Kravitz: "Rock’n’Roll Is Dead")Toni Poltera (Techno an la survista)Pia Plaz (Igl Orcan)Anita Simeon (Queenomania)Anita Simeon (L’anda selvadia)Iso Mazzetta (1999 tgei lu?)Adrian Pally (Tschars pectaturs)PUNTS (Profil cun Marc Cathomas)Christian Buser (Il combat continuescha)Claudio Barrachi (Snowboardmania, u tge…?)Elvira Pünchera (Cronologia da la dulur – Mariella Mehr: Daskind)

turnar a la survista