PUNTS
la gasetta giuvna

Detagls davart l'ediziun nr. 16

settember 1995
annada 2
La mort
PUNTS nr. 16
Caporedacziun: Anita Simeon
Gaudench Dazzi
Catrina Salis
Layout: Gioni Fry
editorial

Hallo ensemen (Anita Simeon)

Las vacanzas èn fittadas, ins è puspe circumdo da fatschas ancunaschaintas.

"Angraztg per la carta, egl sto bel an vacanzas? Noua ist propa sto? Aha, en bel lia. Vez adegna gia bel’ora? Tip top!" En pèr pass pi tard "Ah tgau, angraztg per la carta, ast gia belas vacanzas….?"

Franc tots da nous canoschan chel scenarium. Screiver cartas, chegl totga tar las vacanzas scu far fotografias. Igl problem è però adegna a tgi tg’ins vot tot screiver. Sch’ins antscheva numnadamaintg vign igl ad egn anc andamaint chel e siva l’oter ed igl davos fissins de e notg ve digl screiver cartas sch’ins less propa screiver a mintgign. Pertge schi egn screiva ena carta spetgel gnond era da l’oter egna. Ma ensanouas stoins metter igl cunfegn.

Gl’è alloura simplamaintg penibel schi egn t’angraztga per la carta tarmessa e l’oter dei tg’ella la vegia betg anc survagnia e te stost conceder tgi el na niross mai a suvagneir egna – betg per chegl tgi la posta dilg exteriour la vegia amblido, mabagn per chegl tgi te igl vegias mai scretg egna. Penibel! Perchegl dattigl angal en recept per neir ora da chest dilemma – ansomma na screiver nignas.

Igl sulet tgi na vess an mintga cass betg uscheia plascheir schi nign na scrivess ple cartas è igl postign, pertge gist aint igl taimp dalla rosna da stad porschan chellas cartas ad el ena lectura amusanta.

texts en questa ediziun

Guadench Dazzi (Memento mori – Cur cha la mort as metta a suter)Guadench Dazzi (Luisa Famos – "Poesias")Elvira Pünchera (Funarel – ün raquint)Anita Simeon (La Mort – scu eir anturn cun en tabu an nossa societad)Claudia Carigiet (Mort e malencurada – in tabu!)Anita Capaul ("Jeu vai empruau da far SUICID")Werner Carigiet ("La mort ei per mei enzatgei da mintga di")Werner Carigiet (Fablas e fatgs davart il suizid)Manfred Zazzi (Jungle) (Beni Vigne – L’istorgia) (Amur – Drogas - Raps)Claudio Barrachi (Il Grischun – ün biotope)Catrina Salis (Ord’la veta dad egn pintg sagliot)Catrina Salis (Prender cumgieu)Pia Plaz (St.Malo – martgea digls corsars)

turnar a la survista