PUNTS
la gasetta giuvna

Detagls davart l'ediziun nr. 109

zercladur 2003
annada 10
Niv
PUNTS nr. 109
Caporedacziun: Pia Valär
Rafael Camenisch
Valentina Camous
Layout: Theres Jörger
editorial

Niv (Fadrina Hofmann)

Jau stun amez ina via plain vita. Da tut las dus varts da la via hai glieud. Jau chamin lung la via e guard a dretga ed a sanestra. Tut la glieud guarda pitgiv en mia direcziun. In pèr persunas rian, autras mussan cul det sin mai. Jeu guard da sutengiù sin mes corp e ves che jau sun cumplettamain niva. En quel mument ma dasd jau!

Quest siemi è in siemi fitg derasà e mintga interpret dals siemis savess dir ch’el signifitga la temma d’ina blamascha davant la societad. Esser niv vul dir mussar sasez uschè, sco che la natira, u pervi da mai er Dieu, ans ha stgaffì e quai cun tut las deblezzas e fermezzas ch’ins ha. Quel pensament è in horror per mintga commember da nossa societad civilisada. Blers pregiudizis encuter la nivadad èn anc adina avant maun. Ina giuvna cun be in per cordinas sin la pel vala sco schlompra e nudists – quai è tuttina glieud perversa!

En baselgias per exempel èsi cler a mintgin che la "charn niva" simbolisescha il putgà e sto vegnir cuvernada (mia spatla nu’m para ussa propi betg insatge enorm erotic …). Pero il putgà, quai ch’è proibì, attira er adina: umens (ed en noss temp modern er dunnas) s’uneschan en il zuppà en massas en gogobars o locals da strip per vesair in pau dapli pel blutta. Atgnamein è quai absurd a reguard a tut medias che porschan mintga di corps mez o dafatta cumplettamain svestgids – er a quels che na vulan betg guardar. E tuttina nivadad è anc adina in tabu en nossa societad.

PUNTS ha decis en quest’ediziun da far suenter als umans da l’antica e da laschar giu las chaultschas! Senza pregiudizis e cun bler plaschair vi dal "tabu" preferì da nossa societad, han ils redacturs da PUNTS nr. 109 descuvert lur texts. Bun divertiment!

texts en questa ediziun

Peder Cadruvi (Sclariment televisoric)Mevina Feuerstein (FKK - esser brün es "in”)Rafael Camenisch (Sez la culpa)Dario Klaiss (La niua natira)Roger Nigg (Bluts da tschella vart dil mir)Valentina Camous (Piazza grande)Oliver Nyffeler (Tschintg rumantschs en Austria)Rafael Müller (giuventetna.ch)Roman Schmid (Chars chauns)Hildegard versus Clotilda (Feeling erotic pur!)Patrick Capaul (La schibetta dal mais: Lisa Marie Presley - To whom It May Concern)Curdin Fliri (Film dal mais: Bruce Almighty)

turnar a la survista