PUNTS
la gasetta giuvna

Detagls davart l'ediziun nr. 10

mars 1995
annada 1
Scola
PUNTS nr. 10
Caporedacziun: Anita Simeon
Gaudench Dazzi
Catrina Salis
editorial

Igls tups ân adigna furtuna (Catrina Salis)

Igls tups vegian adigna furtuna, manageva mieus frar giuven, cur ca jou sund finalmeing egn eada turnada a tgea cun la patenta dad ir cun auto. Suainter pleras notgs nundurmidas ve jou savieu mussar, tge ovras d’art ca veva amprieu da far cun quel vehicel, numno "Golf". Egn gross suspir e vagnieu sei ad or ord’igl mieus intern, cur c’igl expert manageva cun ànc ple gross suspir: "Gea bagn, schainsa tras quegl…"

Uss vess peia gieu dad antschever la grànda libertad, da la quala tschels raquintavan adigna. Ea, quella libertad…Tgi sa, noua ca’l e?

Tànt sco’gl gin samida gnànc an la veta da mintga gi. Ign va a scola near a luvrar a basta. Bien, sond’a dumeingia e’gl forza ampo anzatge oter. Ign stat betga ple me an vischnànca par ir an sortida mobagn amprend’ign ad ancanuscher otras "Szenas" da notg. Kilometers vegnan fatgs par ampo divertimaint an egna disco an egn’otra valada – kilometers da luxus.

Gliendisgis, cur ca tut va puspe a luvrar ad an scola vean igl discusiuno, sco c’ign savess schurmagear a salvar miglier igl ambiaint: "Ea ea, igl â megna blears autos sen veia ca van anturn par nut. Ach, tge ca level ànc dumandar te: veans ear an sortida giou Turitg l’otra sonda?" – Igl e aschei’egna tgossa cun quella libertad…

La definiziùn dad egn auto: Trucla da metal a plastic cun egn motor a quater rodas da goma. Sbaglieu! Egn auto e daplè Tge diferenza sch’ti veans cun egn Porsche cotschen targlischaint near cun egna bena da Subaru (Nut ancunter Subaru) plagn ruegna e botas. Betga me vestgadira fa or parsunalitads mobagn ear autos. Jou ve udieu, c’igl deti umens (da dunas ve jou tocen ussa mena odieu talas tgossas), ca segian "machos" plagn siireztga da sasez, cur c’els sean an lur vehicel da beleztgas, ad aschi prest c’els arvian igl esch a bandùnan lur mobil careztgieu segian els nut ple. Forza c’els àn amblido lur tscharvi agl tgòls da guànts?

A varda, igl "boss" da vischànca cun sieus "Golf GTI cabrio" para me ple egn pover puràncel, cur c’igl John Wayne (parsùna betg ancunaschainta a la redacziùn) passa cun sia bognera importada da l’America.

Jou less ussa schar cun poss tut igl automobilists a vandiders a produzents dad autos, mo forza c’els pondereschan egn’eada: duvrainsa propi tànts autos, a tge e ple impurtànt, la marca digl auto near las qualitads digl caracter digl automobilist. BUN VIEADI!

texts en questa ediziun

Anita Simeon (Nous amprandagn betg per la scola, mabagn per la veta!)Elvira Pünchera ("Scoula" da Georg Danzer)Elvira Pünchera (Susanna Tamaro – "Va’ dove ti porta il cuore")Guadench Dazzi (Testas finas u crüppelins – che porta ün stüdi?)David Carigiet (Musica da roc + Cantins = Show)Pia Plaz (La suletta arma)PUNTS (Profil cun Marita Sonder Cavegn)Claudio Barrachi (La plazza da ballapè - lö da gö ed inscunter u champ da battaglia?)

turnar a la survista